Đoàn viên sinh viên Trường Đại học Hải Dương tham gia mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2022

Sáng ngày 01/12/2022, gần 80 đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương đã tích cực tham gia mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2022. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho các bạn trẻ cùng cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS. Đồng thời giúp đoàn viên, thanh niên tiếp tục nhận thức sâu sắc vai trò của thế hệ trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng xã hội phát triển tốt đẹp, hiện đại, không tệ nạn xã hội.

Tại chương trình, đội văn nghệ sinh viên Trường Đại học Hải Dương đã đóng góp tiết mục văn nghệ chào mừng; 50 đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng; 15 đoàn viên tham gia đội tuyên truyền. Sinh viên Phạm Thị Lan Anh - Bí thư chi đoàn lớp K11ĐH.NNA vinh dự đại diện cho đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đọc bài hưởng ứng tại buổi Mít tinh.

Đây cũng là một trong những hoạt động của tuổi trẻ Nhà trường trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi những tệ nạn xã hội nói chung và học đường nói riêng. Trở về học tập, hoạt động công tác Đoàn, Hội trong trường, các đoàn viên sinh viên tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, vừa học tập tốt, vừa là những hạt nhân tích cực của phong trào.

Một số hình ảnh đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Hải Dương tham gia Mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh năm 2022:

Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền