Các văn bản tuyên truyền về KH rà soát hộ nghèo; Tổ chức Tết Trung thu cho trẻn em; Thực hiện ĐA tuyên truyền Luật Quốc phòng; ...

15:35 - 12/09/2019