Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 1 năm 2023 đối với các học viên cao học ngành Quản lý kinh tế khóa 4

Trong ngày 1/7 và sáng ngày 2/7/2023 tại cơ sở Hải Tân, Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ  Đợt 1 năm 2023 đối với 43 học viên cao học ngành Quản lý kinh tế khóa 4.

Dự và chỉ đạo có TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra; các nhà khoa học, giảng viên tham gia các Hội đồng cùng toàn thể các học viên 02 lớp Quản lý kinh tế khóa 4.

Tham gia các Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ gồm các nhà khoa học có uy tín thuộc lĩnh vực Quản lý kinh tế, Kế toán của Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hội đồng đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ số 1


Hội đồng đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ số 2

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế là một trong hai ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép cho Trường Đại học Hải Dương và đến nay đã trở thành ngành đào tạo chiếm vị thế, uy tín của Nhà trường đối với xã hội, góp phần tích cực trong hoạt động bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của các ngành, lĩnh vực trong bối cảnh hiện nay. Các học viên của Nhà trường đều cán cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên của các cơ quan QLNN, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khu vực phía Bắc. Các khóa học được Nhà trường chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các mặt đảm bảo chất lượng cho học viên từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến các hoạt động nghiên cứu, học thuật và thực tiễn. Nhiều học viên có bài nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Đại học Hải Dương và đạt thành tích cao trong khóa học; vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong thực tiễn công việc, được Nhà trường, cơ quan ghi nhận, đánh giá cao.

Hiện nay, thực hiện chiến lược đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, bên cạnh các ngành, bậc đào tạo đã trở thành thế mạnh, Trường Đại học Hải Dương tiếp tục mở các ngành đào tạo đại học phù hợp với yêu cầu xã hội, phù hợp với bối cảnh giáo dục và đào tạo hiện nay như các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm (Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục thể chất), các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật có tính thực tiễn, ứng dụng cao (Marketing, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông). Việc mở rộng quy mô và đa dạng các ngành học sẽ góp tạo dựng môi trường xã hội học tập, cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp cho nhiều đối tượng sinh viên, học viên.

Tổng hợp tin, bài và ảnh: Kim Nhung, Xuân Hùng