KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (cơ cấu tổ chức)

I. Cơ cấu tổ chức

Phòng gồm 11 cán bộ giảng viên: 01 Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 9 giảng viên. Trong đó 01 người có trình độ tiến sĩ, 9 người có trình độ thạc sĩ, 01 người trình độ cử nhân.


          

Vũ Quốc Tuấn

Học vị: Tiến sĩ Toán học

Chức vụ: Trưởng khoa

Phone: 0989 321 621

Email: vqtuanhd@gmail.com
     

 

Phạm Thị Loan

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Phone: 0988754126

Email: phamloanhd@gmail.com
     
   

Nguyễn Thị Loan

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0968166881

Email: loannt0809@gmail.com
     
   

Nguyễn Thanh Liêm

Học vị: Thạc sĩ Toán học

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0916030033

Email: uhdliemnguyen.edu@gmail.com
     
   

Vũ Thị Thương Huyền

Học vị: Thạc sĩ HTTT

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0936644380

Email: vuthuonghuyen80@gmail.com
     

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0987679789

Email: tamcdhd@gmail.com
     

 

Đoàn Thị Phương

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0982900130

Email: uhdphuongdoan.edu@gmail.com
     

 

Lê Quang Tỉnh

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0936.556.898

Email:uhdtinhle.edu@gmail.com
     

 

Phạm Văn Quang

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ: Giảng viên

Phone: 0904.262.070

Email: uhdquangpham.edu@gmail.com
     

 

Vũ Thị Tuyết

Học vị: Thạc sĩ CNTT

Chức vụ: Giảng viên

Phone: 0374692050

Email: uhdtuyetvu.edu@gmail.com
     

 

Nguyễn Hữu Thịnh

Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Giảng viên

Phone: 0902169102

Email: huuthinh.thpt@gmail.com

II. Chức năng

Khoa Công nghệ Thông tin có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý trực tiếp tất cả các hoạt động giảng dạy và học tập chuyên môn thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của Trường ĐH Hải Dương.

III. Nhiệm vụ

1. Tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo theo kế hoạch tuyển sinh chung của nhà trường.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học, học phần thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở tất cả các hình thức và trình độ đào tạo (bao gồm cả các môn tin học ở Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường THCS Chu Văn An và Trường THPT Chu Văn An); tổ chức, thực hiện các hoạt động giảng dạy và đào tạo tại các lớp, các ngành, chuyên ngành thuộc Khoa và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch chung của nhà trường.

3. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo cho các môn học, học phần trong chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; cải tiến chương trình đào tạo, nội dung chuyên môn, phương pháp giảng dạy và học tập. Đề xuất tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

5. Thực hiện quản lý HSSV, học viên thuộc Khoa (tiếp nhận; phân công cán bộ, giảng viên làm công tác chủ nhiệm lớp; quản lý và đánh giá quá trình học tập và rèn luyện; giáo vụ Khoa phụ trách sắp xếp thời khóa biểu;....) đảm bảo đúng quy định.

6. Hướng dẫn sinh viên, học viên năm cuối thuộc Khoa làm thủ tục đăng ký học các lớp chuyên đề tốt nghiệp, làm tiểu luận chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá khóa luận tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của HSSV.

7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo quy định chung của Nhà nước và hướng dẫn cụ thể của trường.

8. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá định kỳ cán bộ, viên chức tham gia giảng dạy để phân loại trình độ, sắp xếp công việc phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

9. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa khi cần thiết.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo nhà trường phân công.

IV. Địa chỉ liên hệ

Phòng 205, Tầng 2, Nhà A2 - Cơ sở 2 Trường Đại học Hải Dương (42 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Email: khoacntt-uhd.edu@gmail.com.