Kế hoạch Tổ chức tham quan thực tế và seminar cho giảng viên và sinh viên K13 khoa Kỹ thuật và Công nghệ tại Công ty CP Nhựa An Phát Xanh

Đính kèm: