TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN SINH

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tuyển sinh là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo Quyết định số 505/ QĐ-ĐHHD ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương. Trung tâm là đơn vị đầu mối trong hoạt động tuyển sinh, quảng bá hình ảnh Nhà trường cũng như hợp tác liên kết đào tạo giữa Nhà trường với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: 01 Giám đốc; 1 Phó Giám đốc; 07 giảng viên kiêm nhiệm và nhân viên:

2.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường, công tác tuyển sinh cao học, đại học, đại học liên thông chính quy, đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2, các loại hình đào tạo theo hình thức giảng dục từ xa E- learning. Liên kết đào tạo sau đại học, đại học văn bằng 2, đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đào tạo đại học và sau đại học với các trường, viên đại học, các đối tác trong nước và quốc tế. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo của các hệ đào tạo chính quy và các hệ đào tạo khác có cấp bằng chính quy.

2.2. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng các thông báo, tờ rơi tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh hàng năm và phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong Trường đi tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh trong và ngoài tỉnh Hải Dương.

- Gửi thông báo tuyển sinh tới các Sở, ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các trường THPT trong và ngoài Tỉnh.

- Tổ chức phát hành và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các bậc học, hệ đào tạo trong Trường và các trường liên kết, hợp tác đào tạo với Trường.

- Thu lệ phí tuyển sinh và chuyển về Phòng Tài chính - Kế toán của Trường theo quy định.

- Lập danh sách thí sinh đăng kí, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển để Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định.

- Phối hợp gửi thông báo nhập học tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển các bậc học, hệ đào tạo trong và ngoài trường.

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về Trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu.

- Tham gia ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.

- Phối hợp các đơn vị liên kết đào tạo quản lý học viên trong quá trình học tập tại Trường; Cử cán bộ làm giảng viên phụ trách các lớp học do trung tâm quản lý.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ xin chuyển trường của các sinh viên đang học tại các cơ sở đào tạo khác xin chuyển về Trường Đại học Hải Dương.

- Thẩm định, xác nhận số giờ giảng của giảng viên do Trung tâm quản lý.

- Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự và là đầu mối đại diện cho cá nhân quan hệ với Trường và các tổ chức trực thuộc; Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

3. Các chương trình tuyển sinh của trung tâm

3.1. Chương trình tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng

3.1.1. Cao học

3.1.1.1. Trường Đại học Hải Dương đào tạo các ngành:

- Kế toán;

- Quản lý kinh tế.

3.1.1.2. Hợp tác liên kết tại Nhà trường

- Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục.

- Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh cao học ngành Luật, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

- Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh cao học các ngành:

+ Quản trị kinh doanh;

+ Chính sách công và phát triển;

+ Kinh tế chính trị.

- Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh cao học các ngành:

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông;

+ Công nghệ thông tin. 

3.1.2. Đại học chính quy (12 ngành)

- Kế toán;                                           - Quản trị kinh doanh;

- Tài chính - Ngân hàng;                 - Quản trị văn phòng;

- Kinh tế;                                           - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

- Kỹ thuật điện;                                 - Công nghệ thông tin;

- Chính trị học;                                 - Ngôn ngữ Anh;

- Chăn nuôi;                                      - Phát triển nông thôn.

3.1.3. Đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học

Các ngành đào tạo như các ngành đào tạo của hệ đại học chính quy.

3.2. Chương trình tuyển sinh cấp chứng chỉ, chứng nhận

 - Chương trình đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn;

 - Chương trình đào tạo câp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT);

- Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ Kế toán trưởng;

- Các chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp; kỹ năng quản lý, lãnh đạo; lớp kế toán cơ bản, kế toán thuế thực tế....

Ngoài ra trung tâm còn liên kết, hợp tác với các Trường Đại học, Học viện khác trên cả nước để mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa trình độ đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các khu vực lân cận như:

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng;

- Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện;

- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính;

- Bồi dưỡng cho cán bộ công chức xã.

4. Địa chỉ liên hệ

- Trung tâm Hợp tác đào tạo và Tuyển sinh - Trường Đại học Hải Dương, cơ sở Khu 8 - Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương.

- Điện thoại: 0220.3861.121

- Website: uhd.edu.vn, mục Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tuyển sinh.

- Fanpage: Tuyển sinh - Đại học Hải Dương.

5. Một số hoạt động của trung tâm Hợp tác đào tạo và tuyển sinh

 Ngoài nhiệm vụ chính là hợp tác đào tạo và tuyển sinh thì Trung tâm cùng với Hội Sinh viên là đầu mối quan trọng trong các hoạt động giao lưu, kết nối giữa Nhà trường và các đoàn thể, trường THPT, ĐH, CĐ trong toàn Tỉnh.

Dưới đây là một số hoạt động nổi bật của Trung tâm hợp tác đào tạo và tuyển sinh thời gian qua:

Lễ kí kết hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương và Trường Đại học Kookje Hàn Quốc năm 2018


Lễ kí kết hợp tác giữa Trường Đại học Hải Dương và Tập đoàn An Phát Holdings năm 2019

Lãnh đạo các Trường Đại học tại Hàn Quốc sang giao lưu, hợp tác tại Trường Đại học Hải Dương


Đội bóng đá sinh viên  Trường Đại học Hải Dương giao lưu cùng đội bóng đá học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn - Thanh Miện


Đội bóng đá sinh viên Trường Đại học Hải Dương giao lưu cùng đội bóng đá học sinh Trường THPT Hà Đông -  Thanh Hà


Đội bóng đá sinh viên Trường Đại học Hải Dương giao lưu cùng đội bóng đá học sinh Trường THPT Nam Sách II  - Nam Sách

* LIÊN KẾT CÁC BÀI VIẾT, SỰ KIỆN, TIN TỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM:

1. Khai giảng Dự án “Lớp học thú vị Việt Nam” khóa 6 năm 2020 do cơ quan Hợp tác quốc KOICA và hãng Hàng không ASIANA - Hàn Quốc tài trợ: http://uhd.edu.vn/khai-giang-du-an-lop-hoc-thu-vi-viet-nam-khoa-6-nam-2020-do-co-quan-hop-tac-quoc-koica-va-hang-hang-khong-asiana-han-quoc-tai-tro-dt4260.html