Thông báo về việc mở lớp đào tạo nghề cho phụ nữ do Hàn Quốc tài trợ

16:37 - 11/06/2020