Thông báo kết luận BTV Thành ủy V/v chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hải Dương trong tình hình mới