Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

16:30 - 20/03/2019