Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tuyển dụng sinh viên năm cuối, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, ...