MOBIFONE TỈNH HẢI DƯƠNG TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH: Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng