KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

       1. Chức năng

           Khoa Quản trị văn phòng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và cao đẳng trong lĩnh vực quản trị văn phòng, thư ký văn phòng; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triểnkinh tế - xã hội. 

       2.Nhiệm vụ

         - Xây dựng chương trình đào tạo các bậc học, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

        - Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới.

        - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa.

        - Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy  - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học.

        - Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo.

       - Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

       -Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

       3. Các ngành đào tạo

          Khoa Quản trị văn phòng hiện nay đang thực hiện đào tạo 03 chuyên ngành:(trình độ đại học và cao đẳng): Quản trị văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng, Quản trị văn phòng doanh nghiệp.

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

         a) Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị văn phòng thuộc ngành Quản trị văn phòng đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

         - Về kiến thức: Được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, tạo tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp ở trình độ cao; kiến thức cơ bản về khoa học quản lý và kiến thức về quản trị văn phòng nhằm tổ chức và điều hành công tác văn phòng và văn thư - lưu trữ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nguyên lý cơ bản của kinh tế, kế toán, tài chính tiền tệ bổ trợ cho các nghiệp vụ công tác văn phòng; kiến thức về hoạt động quản lý nhà nước, hệ thống văn bản và văn bản quản lý nhà nước về pháp luật và các ngành luật liên quan đến công tác văn phòng: Luật doanh nghiệp, Luật hành chính, Luật lao động; kiến thức chuyên sâu về quản trị văn phòng.

        - Về kỹ năng: Sinh viên có các kỹ năng: kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; kỹ năng đánh máy vi tính, soạn thảo văn bản hành chính; kỹ năng tổ chức bảo quản, quản lý, giải quyết văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc hội họp của văn phòng, cơ quan; kỹ năng tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; hiện đại hóa văn phòng; kỹ năng kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền; kỹ năng giao tiếp công sở, làm việc nhóm; kỹ năng tổ chức các sự kiện của cơ quan, tổ chức; kỹ năng quan hệ công chúng.

        - Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của Trường Đại học Hải Dương (Tiếng Anh: A2), đủ khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và nghiệp vụ được giao.

        - Về thái độ: Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo; yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp; quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng; quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

         b) Về vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các viện, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có cùng chuyên ngành; làm việc tại các văn phòng, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị và các doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như: chánh văn phòng, trưởng phòng hành chính, trưởng phòng nhân sự, thư ký/trợ lý tổng hợp, cán bộ hành chính văn phòng, cán bộ hành chính nhân sự, cán bộ văn thư - lưu trữ, lễ tân văn phòng…

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

        a) Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị hành chính văn phòng (cơ quan nhà nước) thuộc ngành Quản trị văn phòng đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

        - Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, quy trình thủ tục hành chính trong cơ quan, tổ chức nhà nước; nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống về văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính công, quản trị hành chính văn phòng và công tác văn thư - lưu trữ; nắm vững được những nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức điều hành hoạt động văn phòng; về mạng máy tính và các trang thiết bị mạng, các phần mềm ứng dụng trong công tác quản trị văn phòng.

        - Về kỹ năng: Có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; thực hiện thành thạo các kỹ thuật nghiệp vụ hành chính: kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, thư tín, hợp đồng; kỹ năng tổ chức quản lý văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo; sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại, các chương trình phần mềm tin học trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, soạn thảo văn bản.

       - Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của Trường Đại học Hải Dương (Tiếng Anh: A2), đủ khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và nghiệp vụ được giao.

       - Về thái độ: Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có nhận thức và thái độ đúng đắn về công việc sẽ đảm nhận sau khi ra trường; tích cực nghiên cứu góp phần cải cách nền hành chính nhà nước; có ý thức trách nhiệm và phát triển nghề nghiệp; năng động, sáng tạo và nhiệt tình trong công việc.

       b) Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngành Quản trị hành chính văn phòng có thể đảm nhiệm các vị trí công việc cụ thể như: cán bộ, chuyên viên hành chính tại cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương; quản trị viên hành chính văn phòng; thư ký tổng hợp; chuyên viên văn phòng; cán bộ/nhân viên văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; cán bộ phụ trách, quản lý, điều hành các hoạt động của văn phòng (Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Hành chính); bộ phận tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý; trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí...; Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản trị hành chính văn phòng ở các trường đại học, cao đẳng và các bậc thấp hơn; Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cử nhân chuyên ngành Quản trị hành chính văn phòng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia về hành chính, chuyên gia về quản trị hành chính văn phòng.

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

        a) Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị văn phòng doanh nghiệp thuộc ngành Quản trị văn phòng nhằm đáp ứng các mục tiêu cụ thể sau:

        - Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị văn phòng doanh nghiệp am hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác quản trị văn phòng và công tác văn thư - lưu trữ nhằm tổ chức và điều hành công tác văn phòng và văn thư - lưu trữ trong doanh nghiệp; thực hiện thành công các quan hệ giao dịch trong và ngoài doanh nghiệp; sử dụng thành thạo tin học, tiếp cận với các công nghệ hiện đại nhằm phục vụ công việc; hiểu biết chuyên sâu về nghề nghiệp để từ đó, có thể dễ dàng làm việc trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

        - Về kỹ năng: Sinh viên có các kỹ năng: kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý của doanh nghiệp; kỹ năng đánh máy vi tính, soạn thảo văn bản hành chính; kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc hội họp của văn phòng, cơ quan; kỹ năng tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng doanh nghiệp; hiện đại hóa văn phòng; kỹ năng giao tiếp công sở, làm việc nhóm; kỹ năng tổ chức các sự kiện của cơ quan, tổ chức; rèn luyện những tố chất cần thiết của một nhà quản trị tài ba như: óc phán đoán và khả năng tư duy logic; nhạy bén, năng động…

         - Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt trình độ ngoại ngữ theo chuẩn chung của Trường Đại học Hải Dương (Tiếng Anh: A2), đủ khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và nghiệp vụ được giao.

         - Về thái độ: Luôn làm việc với tính kỷ luật và trách nhiệm cao, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị, năng động và sáng tạo; yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp; quan hệ cộng đồng tốt và có tinh thần phục vụ cộng đồng; quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

        b) Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng doanh nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau: các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty nước ngoài và công ty liên doanh. Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau: trợ lý Giám đốc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ; thư ký Hội đồng quản trị; thư ký dự án; thư ký của các phòng ban trong cơ quan, doanh nghiệp; thư ký của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, các trường cao đẳng, đại học; nhân viên hành chính, nhân viên phụ trách văn thư, lưu trữ của các công ty, doanh nghiệp.