KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên" năm học 2023 - 2024 (Dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 13, cao đẳng chính quy khóa 46 trúng tuyển Đợt 2 năm 2023)