Kế hoạch đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế khóa 1 (M1.QLKT2) Đợt 2 năm 2021