HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

BẰNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT.

Để đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Hải Dương bằng hình thức xét tuyển học bạ, thí sinh chuẩn bị hồ sơ như sau:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (tải tại đây);

2. Đơn xin xét tuyển theo mẫu (tải tại đây);

3. Học bạ phôtô công chứng;

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phôtô công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017) hoặc Bằng tốt nghiệp THPT phôtô công chứng (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017);

5. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

 

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường bằng hình thức:

1. Nộp trực tiếp tại Phòng Thường trực tuyển sinh

Địa chỉ: Trường Đại học Hải Dương

Cơ sở 1: Phòng 11 nhà H1, Khu đô thị phí Nam thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc); Điện thoại: 0977.980.861.

Cở sở 2: Phòng Một cửa liên thông, Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Điện thoại: 02203.866.258.

2. Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện
Địa chỉ: Trường Đại học Hải Dương.

Cơ sở 1. Phòng 11 nhà H1, Khu đô thị phí Nam thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc);

Cở sở 2. Phòng Một cửa liên thông, Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.
Điện thoại tư vấn hỗ trợ: 0977.980.861