Công văn số 2998/UBND-VP ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hải Dương V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

16:53 - 19/08/2020