Trường Đại học Hải Dương tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế khóa 3 (lớp M3.QLKT1) và ngành Kế toán khóa 6 (lớp M6.KT1)

Trong ngày 16/7/2022, tại Khu Đào tạo sau đại học Trường Đại học Hải Dương (Cơ sở 2: Khu 8, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), Nhà trường tổ chức đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ đối với 40 học viên đủ điều kiện ngành Quản lý kinh tế khóa khóa 3 (lớp M3.QLKT1) và 14 học viên ngành Kế toán (lớp M6.KT1).

Dự và chỉ đạo, về phía Trường Đại học Hải Dương có TS. Vũ Đức Lễ - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Phương Ngọc - Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học, TS. Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Thanh tra; cùng các nhà khoa học, giảng viên tham gia các Hội đồng đánh giá và toàn thể các học viên đủ điều kiện bảo vệ đợt này.

Các Hội đồng đánh giá tên đề tài và thẩm định đề cương luận văn thạc sĩ làm việc 

Tại các Hội đồng, các học viên đã báo cáo tên đề tài, đề cương luận văn thạc sĩ và lắng nghe góp ý, phản biện của Hội đồng, tập trung vào các nội dung quan trọng như: Tên đề tài phù hợp chuyên ngành đào tạo; không sao chép; nội dung đề cương phản ánh đúng tên đề tài; gợi mở các hướng tham khảo của các công trình đã công bố; bổ sung làm phong phú thêm nội dung luận văn; bố cục luận văn một cách khoa học cũng như làm rõ định hướng nghiên cứu; dự định kết quả ứng dụng thực tiễn của luận văn thạc sĩ.

 

Các học viên bảo vệ tên đề tài và đề cương luận văn thạc sĩ tại Hội đồng

Kết quả, tất cả các đề tài đều được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, có nhiều đề tài được hội đồng đánh giá cao về tính khoa học, thực tiễn, thái độ nghiên cứu của học viên và tính khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, lãnh đạo của các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng hiện nay.

Sau bảo vệ tên đề tài và đề cương, học viên sẽ hoàn thiện báo cáo chỉnh sửa đề cương luận văn thạc sĩ theo quyết nghị của Hội đồng đúng thời gian quy định và thực hiện quá trình nghiên cứu, viết luận văn theo kế hoạch sau khi bảo vệ, để tiếp tục tiến hành những bước tiếp theo tiến đến hoàn thiện, bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Quang cảnh khu Đào tạo sau đại học Trường Đại học Hải Dương (Cơ sở 2: Khu 8 , phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) 

Thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ chính là hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực trong Trường Đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, kích thích tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng huy động kiến thức và rèn luyện nhiều kỹ năng cho học viên. Theo đó, Trường Đại học Hải Dương nhận định công tác này phải được thực hiện nghiêm túc, có kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm hướng đến đào tạo chuyên sâu, ứng dụng cho đội ngũ cán bộ các cơ quan đơn vị được cử đi học, hoàn thành thắng lợi sứ mệnh đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước./.

Tổng hợp tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung