TRUNG TÂM TIN HỌC

10:55 - 17/03/2018

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Tin học là đơn vị có tổ chức đào tạo và hoạt động dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, được thành lập theo Quyết định số 448/GĐ-ĐT ngày 29/7/2013 của Trường Đại học Hải Dương. Đội ngũ Trung tâm là các cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Trung tâm Tin học với sứ mệnh trở thành nơi tin cậy đào tạo các chứng chỉ tin học quốc tế, các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo chuẩn quốc gia, các kỹ năng sử dụng những phần mềm phổ biến theo nhu cầu thực tế của xã hội. Ngoài ra Trung tâm còn đảm nhận giảng dạy các học phần Tin học cho sinh viên chính quy đạt chuẩn đầu ra và phục vụ thực hành máy tính cho các đơn vị trong trường; phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức giảng dạy, ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên toàn trường để đảm bảo sinh viên ra trường có những kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, trung tâm còn có chức năng thực hiện các dịch vụ, dự án công nghệ thông tin - truyền thông ứng dụng trong các lĩnh vực: giáo dục, kinh tế, kỹ thuật công nghệ cao…

Trung tâm Tin học Ứng dụng phấn đấu trở thành nơi có môi trường giáo dục chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức phát triển không ngừng.

2.2. Nhiệm vụ

- Tổ chức và giảng dạy một số học phần như tin học đại cương, tin học văn phòng… cho sinh viên chính quy.

- Kiểm tra chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên các ngành không chuyên tin học.

- Hoạt động đào tạo:

+ Giảng dạy, ôn tập và thi cấp chứng chủ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo tiêu chuẩn quốc gia.

+ Đào tạo theo chương trình chứng chỉ quốc tế như: IC3, MOS (Microsoft Office Specialist), MCSA, MCSE, MCITP, CCNA (các chứng chỉ về về mạng, quản trị cơ sở dữ liệu và lập trình trên nền Windows).

+ Giảng dạy các chuyên đề như: Thiết kế web, Mạng máy tính, Internet, AutoCAD, Photoshop, lập trình từ căn bản đến nâng cao: C/C++, C#, Java, Mapinfo; ArcView, Microstation…

+ Liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và nâng cao theo chuẩn quốc gia với các cơ sở tin học hoặc các đơn vị có nhu cầu.

- Hoạt động dịch vụ:

+ Tư vấn, hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ thông tin (xây dựng mạng máy tính, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý, thiết kế website,. . .) cho các đơn vị có nhu cầu.

+ Thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống mạng máy tính, sửa chữa, bảo trì máy tính cá nhân, hệ thống camera giám sát, tào nhà thông minh...