TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

19:45 - 11/04/2018

         1. Giới thiệu chung

         Trung tâm Thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Dương, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của Trường Đại học Hải Dương. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 283/QĐ-ĐHHD ngày 01/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương.

         Trong những năm qua bên cạnh những thành tích đã đạt được trong đào tạo, Trung tâm đóng góp đáng kể vào việc xây dựng và phát triển phong trào thể thao của Nhà trường, góp phần đưa Trường Đại học Hải Dương trở thành một trong những lá cờ đầu về phong trào thể dục thể thao sinh viên tỉnh Hải Dương.

         2. Chức năng, nhiệm vụ

        2.1. Chức năng

        Giảng dạy học phần Giáo dục thể chất trong tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng của Trường Đại học Hải Dương và các đơn vị khác theo yêu cầu và khả năng của Trung tâm; làm đầu mối tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thi đấu thể dục thể thao trong Nhà trường.

        2.2. Nhiệm vụ

        a) Hoạt động đào tạo

        Trang bị cho sinh viên các kỹ thuật cơ bản của một số môn thể thao như điền kinh, thể dục, bóng chuyền và cầu lông, các kiến thức chung về tập luyện TDTT, phương pháp tập luyện, phương pháp phòng ngừa chấn thương trong tập luyện thể thao. Hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách sinh viên.

        Nội dung chương trình: Thực hiện chương trình GDTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 1262 ngày 12/4/1997 và 3244/QD-ĐT ngày 12/9/1995 đối với các trường đại học - cao đẳng không chuyên TDTT và theo Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015. Sinh viên học 04 học phần GDTC với số tiết là 120 tiết.

        Sinh viên hoàn thành 04 tín chỉ GDTC sẽ được cấp chứng chỉ GDTC.

        b) Hoạt động ngoại khóa, phong trào

        - Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường tổ chức các phong trào hoạt động thể thao trong toàn Trường.

        - Phối hợp với Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị phòng, khoa tổ chức thực hiện các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể của cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường.

        - Tham gia huấn luyện các đội tuyển thể thao của Trường thi đấu các giải thể thao trong và ngoài tỉnh.

        - Tổ chức giảng dạy, huấn luyện các môn thể thao cho các đối tượng người học theo yêu cầu.

       3. Thông tin liên hệ

       - Điện thoại: Cô Huyền 01669.076.835
       - Email: uhdtrungtamtdtt.edu@gmail.com

      - Website: uhd.edu.vn/trungtamtdtt

      - Địa chỉ: Nhà A1, cơ sở Hải Tân, Đường Trần Ích Phát, Khu 8, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương.