Thông tin về luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế, ngành Kế toán

         PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

         Đường Trần Ích Phát, khu 8 , phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

         Điện thoại: 0948.927.636 (cô Diệp); 0978.659.671 (cô Phương)