THÔNG BÁO TUYỂN SINH Lớp thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản