Sinh viên khóa 9 ngành Kỹ thuật điện thực tập thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh