Quyết định số 1070/QĐ-BGDĐT ngày 08/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc cho phép Trường Đại học Hải Dương đào tạo ngành Sư phạm Địa lý trình độ đại học

Bạn có thể liên hệ số hotline của Ban Tuyển sinh để được tư vấn và giải đáp ngay:

0968.157.894 (Cô Ngọc)

0975.346.458 (Thầy Trường)

0974.121.838 (Thầy Dũng)

0963.368.899 (Cô Thoa)