Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 năm 2020 tại Trung tâm Tin học - Trường Đại học Hải Dương