PHÒNG HỢP TÁC VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

10:50 - 17/03/2018

1. Giới thiệu chung

Ngay khi Trường Đại học Hải Dương được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của Nhà trường có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng khẳng định uy tín Đại học Hải Dương trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Lãnh đạo Nhà trường luôn khẳng định hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước là động lực chính tạo sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp phát triển Trường Đại học Hải Dương.

Hoạt động hợp tác quốc tế, trong nước đa dạng về hình thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu, thể hiện thế mạnh và tiềm năng hợp tác của Nhà trường. Trường Đại học Hải Dương luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các trường đại học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, với các tập đoàn, doanh nghiệp dưới hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo quốc tế chương trình đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ, ... 

Trường Đại học Hải Dương chủ động xác định các hướng ưu tiên hợp tác và chủ động thiết lập các mối quan hệ đối tác, và thông qua các văn bản ký kết giữa Nhà trường với các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đến nay Trường Đại học Hải Dương đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới: Học viện Kinh tế và Pháp luật Matxcova, Học viện Kô-Minxki, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava (Ba Lan), Hiệp hội 10 trường đại học Mỹ; Học viện Phát triển quản lý Singapore MDIS; Trường Đại học Vũ Hán - Trung Quốc; Trường Đại học Quốc gia Cao Hùng - Đài Loan, Đại học Osaka, Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Trường Đại học Daito Bunka, Trường Đại học Kanda; Trường Đại học Daejin (Hàn Quốc)… nhằm tạo cơ hội cho việc trao đổi kinh nghiệm và học tập nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hàng năm, Trường Đại học Hải Dương đã cử nhiều các bộ, sinh viên đi học tập, trao đổi kiến thức khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo cũng như đón tiếp các nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên, nghiên cứu sinh tới học tập và làm việc tại Trường. Cử các cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo về công tác quản lý, đào tạo, giảng dạy tham gia các đề tài khoa học tại các trường Đại học Vũ Hán, Côn Minh - Trung Quốc, Đại học Địa Trung Hải - Cộng hòa Pháp… Tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên học Tiếng Anh với người bản ngữ (Nhà trường đã mời cô Ellen Kemp - giảng viên của Đề án Ngoại ngữ 2020), 02 giảng viên Tiếng Anh người Philipine. Hiện tại, Nhà trường đang tiếp nhận giáo viên tiếng Trung thuộc Trung tâm ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Ngôn ngữ Uruguay Wenzao giảng dạy tại trường.

Về hợp tác trong nước, Trường Đại học Hải Dương đã hợp tác với nhiều Trường có uy tín cao về đào tạo trong nước như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các lớp liên kết về liên thông từ cao đẳng lên đại học, các lớp đào tạo cao học; Trường Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đào tạo Ngoại ngữ, đào tạo Cao học Luật; Trường như Trường Đại học Thương Mại, Học viện Tài chính, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên…

            Bên cạnh việc hợp tác với các trường, Trường Đại học Hải Dương còn chú trọng tới việc hợp tác với các công ty trên địa bàn Tỉnh nhằm giúp sinh viên khóa cuối có cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như gắn lý thuyết với thực hành. Vừa qua, Nhà trường đã ký hợp đồng hợp tác liên kết và hỗ trợ việc làm với công ty CP Giáo dục và Thương mại quốc tế TEC, Hợp đồng hợp tác đưa sinh viên tới thưc tập tại các công ty như Công ty TNHH Điện tử TOWADA, … Tổ chức các buổi giao lưu, hợp tác với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương. Với những hoạt động hợp tác như vậy, Trường Đại học Hải Dương luôn đặt mục tiêu hiệu quả, đảm bảo sự công bằng, các bên cùng có lợi và phát triển. Thông qua hợp tác để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Hải Dương như một trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh, cho cả nước và hướng ra thế giới. Hoạt động hợp tác trong nước đã tạo được niềm tin với các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Nhà trường đã thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo quốc tế trên cở sở đảm bảo tính pháp lý, phương thức liên kết đào tạo; tuyển sinh đầu vào, tổ chức và quản lý đào tạo về thời gian; chương trình, giáo trình, văn bằng, chứng chỉ, quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo liên kết theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời bảo đảm quyền lợi của người học.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang ngày càng diễn ra ở tầm sâu và rộng, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hoạt động hợp tác quốc tế càng trở nên quan trọng. Hợp tác đào tạo quốc tế trong nước đã phát triển tương đối mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Hợp tác quốc tế giúp cho nhà trường tiếp thu được công nghệ đào tạo tiên tiến, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ phẩm chất năng lực giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; sinh viên được tiếp cận các chương trình đào tạo hiện đại, sát thực với thực tiễn, được lựa chọn các chương trình đào tạo phù hợp.

2. Chức năng nhiệm vụ Phòng Hợp tác và Liên kết đào tạo

 

2.1. Chức năng

Phòng Hợp tác và Liên kết đào tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác hợp tác, liên kết đào tạo trong nước và quốc tế.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác trong nước quốc tế hàng năm.

- Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế, có kế hoạch theo dõi các văn bản kí kết.

- Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác trong nước, quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ, sinh viên.

- Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học, cao học với các trường trong nước, quốc tế.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng học, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ  và các đơn vị đào tạo tổ chức việc hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài.

- Phối hợp tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.

- Phối hợp với các phòng, ban trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

- Quản lý hồ sơ công việc, tài liệu liên quan đến lĩnh vực hợp tác, liên kết đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

3. Các đối tác

3.1. Đối tác quốc tế

- Học viện Kinh tế và Pháp luật Matxcova.

- Học viện Kô-Minxki, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava (Ba Lan).

- Hiệp hội 10 trường đại học Mỹ.

- Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDIS.

- Trường Đại học Vũ Hán - Trung Quốc.

- Trường Đại học Quốc gia Cao Hùng - Đài Loan.

- Trung tâm ngôn ngữ Trung Quốc - Đại học Ngôn ngữ Uruguay Wenzao.

- Một số trường đại học Nhật bản: Đại học Osaka, Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Trường Đại học Daito Bunka, Trường Đại học Kanda; Trường Đại học Daejin (Hàn Quốc)…

3.2. Đối tác trong nước

3.2.1. Các trường đại học

- Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Đại học Thương mại.

- Học viện Tài chính.

- Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

- Đại học Luật Hà Nội.

3.2.2. Doanh nghiệp

- Hội Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Hải Dương

- Công ty CP Giáo dục và Thương mại Quốc tế TEC

- Công ty TNHH Điện tử TOWADA Việt Nam,  Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso, Công ty TNHH Uniden Việt Nam.

- Khách sạn Nam Cường Hải Dương.

4. Các văn bản thảo thuận hợp tác quốc tế

TT

 

Tổ chức

Nội dung

Thời gian 

1

Viện Kinh tế - PL Moskva, Nga

Bản thỏa thuận về hợp tác

 3/2013

2

Viện Lưu học sinh, Trường Đại học Vũ Hán, TQ

Bản thỏa thuận về hợp tác

 10/2013

3

Đại học Nông Lâm

Hợp đồng tiếp nhận thực tập sinh thực tập tiếng Anh người Philippines

5/2015

4

Phòng Ngoại vụ, UBND tỉnh Hải Dương

Tiếp nhận 01 giảng viên người Mỹ: Ellen Kemp, 02 thực tập sinh người Philippines

6/2015

5

Đại học Daejin, Hàn Quốc

Hợp đồng cam kết trao đổi học thuật và hợp tác giữa Trường ĐH Hải Dương

11/2015

6

Phòng giáo dục -Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

Tiếp nhận giáo viên tình nguyện người Đài Loan giảng dạy tiếng Trung

8/2017

 

5. Tổng hợp sinh viên nước ngoài (SV Lào) học tập tại Trường

TT

Mã ngành đào tạo

Tên ngành đào tạo

Trình độ

Năm

2013

Năm

2014

Năm

2015

Năm

2016

Năm

2017

1

52340103

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

ĐH

2

2

2

2

2

2

52620116

Phát triển nông thôn

ĐH

2

2

2

2

2

3

52340201

Tài chính - Ngân hàng

ĐH

1

1

1

1

1

4

52520201

Kỹ thuật điện - Điện tử

ĐH

1

1

1

1

1