Lớp cao học ngành Quản lý kinh tế M4.QLKT2 tham quan, nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) Tập đoàn An Phát Holdings