Kế hoạch tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục thể chất Đợt 1 năm 2023