Kế hoạch Tổ chức tham quan thực tế và seminar cho giảng viên và sinh viên K13 khoa Kinh tế - Quản trị tại Công ty CP Nhựa An Phát Xanh