Kế hoạch Tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ khóa II

16:49 - 17/05/2019

Kế hoạch này của Nhà trường thay cho Giấy mời các thành phần tham dự buổi Lễ. Trân trọng!