Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ, CT hành động quốc gia về người cao tuổi 2019, CT mục tiêu quốc gia giảm nghèo 2019 tỉnh Hải Dương