HITACHI CABLE VIETNAM CO., LTD tuyển dụng Kỹ sư tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kĩ sư điện, điện tử hoặc cơ khí

14:15 - 22/04/2019