Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2022 thành công tốt đẹp

15:50 - 24/02/2020

Thực hiện Kế hoạch 162-KH/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Hải Dương; Kế hoạch số 111-KH/ThU ngày 16/12/2019 của Thành ủy Hải Dương về tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn số 11-HD/ThU ngày 16/10/2019 của Thành ủy Hải Dương về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; Từ ngày 17-21/02/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo kế hoạch. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Nhà trường nhằm góp phần nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần làm chủ, cống hiến…

Thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Nhà trường, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đã triển khai, quán triệt và thực hiện tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, đề án nhân sự và các tài liệu trong hồ sơ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là cơ sở để tổ chức đại hội chi bộ theo đúng chất lượng, tiến độ thời gian trong kế hoạch đề ra.

Dự và chỉ đạo đại hội 09 chi bộ trực thuộc có đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đảng viên của các chi bộ (tỷ lệ  đảng viên tham dự 7/9 đại hội đạt 100%, 2/9 đại hội chi bộ đạt 98%).

Tại Đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Các tham luận đóng góp tại đại hội đều tập trung vào phân tích thực trạng và các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn tại các đơn vị và được lãnh đạo đánh giá cao.

Các đại hội chi bộ đã bầu 15/20 đồng chí Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022 (05 chi bộ bầu Ban chi ủy, có bầu dư 01, tỷ lệ 25%) đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, được bầu một lần với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng thời đại hội cũng bầu 09 đồng chí Bí thư, 09 đồng chí Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Chi bộ Đảm bảo chất lượng - Công tác sinh viên là chi bộ đầu tiên tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung, trí tuệ đóng góp các ý kiến, thảo luận báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng được lãnh đạo Đảng ủy đánh giá cao. Tại Đại hội, Đồng chí Tô Văn Sông - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Thanh tra được tín nhiệm, tái cử Bí thư chi bộ, đồng chí Đặng Trà My - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Công tác sinh viên được tín nhiệm bầu giữ chức Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ngay sau đó, các chi bộ Tổ chức - Tài chính Kế toán, Đào tạo - NCKH, Hành chính Quản trị, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kinh tế - Quản trị, Khoa Kế toán - Tài chính, Khoa Kỹ thuật, Trung tâm Hợp tác - Khởi nghiệp cũng đã tổ chức thành công đại hội tiến tới đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chi bộ sẽ tiến hành hoàn tất hồ sơ đại hội nộp về Đảng ủy Nhà trường theo quy định.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ, đồng chí Vũ Đức Lễ - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ rất nghiêm túc, tinh thần, trách nhiệm, đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ trong suốt nhiệm kỳ trên tất cả các mặt công tác, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các chi bộ cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo thực hiện sát sao nhiệm vụ chuyên môn của mỗi chi bộ, Nhà trường góp phần tích cực vào hoàn thành mục tiêu xây dựng Trường Đại học Hải Dương trở thành trường Đại học theo hướng ứng dụng, kích thích tính năng động, sáng tạo cho sinh viên, đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội. Theo đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề án nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, giải phóng sức lao động tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, giảng viên, cống hiến trí tuệ, tâm huyết xây dựng Nhà trường phát triển bền vững…

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hải Dương đã thành công tốt đẹp tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, hứa hẹn mở ra một chặng đường phát triển mới hiện đại, hội nhập, vững chắc của Trường Đại học Hải Dương, xứng tầm là Trường Đại học của quê hương Hải Dương anh hùng, nơi cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đất nước./.

          Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ:

Đại hội chi bộ Đảm bảo chất lượng - Công tác sinh viên 

Đại hội chi bộ Hành chính - Quản trị

Đại hội chi bộ Đào tạo - NCKH

Đại hội chi bộ Kỹ thuật

                                                                                                       Tin, bài và ảnh: Thanh Huyền, Kim Nhung