Chùm ảnh 13 lời dạy Bác Hồ đối với thế hệ thanh niên

08:52 - 19/05/2020

 

Sưu tầm: Việt Dũng (Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)