Báo cáo TỰ ĐÁNH GIÁ của Trường Đại học Hải Dương đã được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo đồng ý để Nhà trường thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

16:51 - 13/07/2020

Tin cũ hơn