Trường Đại học Hải Dương tích cực đổi mới giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ sở vật chất

08:46 - 26/12/2016

Trường Đại học Hải Dương là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.


Tại thời điểm tháng 3 năm 2013:


Trường Đại học Hải Dương hiện có 2 cơ sở: Cơ sở 1 tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương và Cơ sở 2 tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.


Trường có gần 300 giảng viên, trong đó có trên 60% có trình độ sau Đại học trở lên.


Nhà trường đang đào tạo 7 ngành học hệ chính quy: 3 ngành Kinh tế, 3 ngành Kỹ thuật, 1 ngành Quản lý xã hội với 17 chuyên ngành ở 3 bậc học Đại học, Cao đẳng và Trung cấp như: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Công nghệ thông tin, Quản trị văn phòng...