Khoa Điện tử - Viễn thông

23:57 - 01/04/2018

1. Tên ngành đào tạo:

- Tiếng Việt: Kỹ thuật Điện - Điện tử.

- Tiếng Anh:Electrical and Electronic Engineering.

- Chuyên ngành:Kỹ thuật Điện - Điện tử.

2. Trình độ đào tạo: Đại học.

- Thời gian đào tạo: 4,5 đến 5 năm

3. Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Kiến thức vật lý, toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

- Kiến thức về ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành;

- Kiến thức về tin học văn phòng, CAD/CAM, kỹ thuật lập trình, mô phỏng;

- Kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các mạch điện tử tương tự và số, mạch điện tử công suất, các thiết bị biến đổi điện năng dùng trong công nghiệp;

- Kiến thức về nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;

- Kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống điều khiển tự động điện công nghiệp qui mô vừa và nhỏ, đặc biệt là các hệ thống truyền động điện tự động chất lượng cao;

- Kiến thức tổng thể về một hệ thống điện - điện tử hiện đại từ các lõi xử lý trung tâm, vi xử lý, vi điều khiển đến các giao tiếp ghép nối ngoại vi, giao tiếp với hạ tầng truyền thông và các hệ điều hành;

- Kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp;

- Kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phân tích hoạt động các hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; hệ thống an ninh, an toàn điện;

- Kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản trong lĩnh vực điện điện tử.

4. Về kỹ năng

Chương trình trang bị cho sinh viên những kỹ năng cụ thể sau:

* Kỹ năng chuyên môn

- Thiết kế và vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ công cộng: hệ thống PLC, hệ thống nhúng, …;

- Sửa chữa, vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện, máy điện AC, máy điện DC và máy biến áp trong công nghiệp và dân dụng;

- Có khả năng đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng;

- Khảo sát, thiết kế, chỉ đạo thi công, vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng trong xí nghiệp công nghiệp, khu dân cư; mạng động lực phân xưởng; hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; hệ thống chống sét và nối đất;

- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án cung cấp điện có hiệu quả.

* Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu:

- Ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời;

- Chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp của mình;

- Khả năng tiếp cận với các thành tựu công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực điện - điện tử.

* Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet và email;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán, thiết kế và mô phỏng mạch điện, hệ thống điều khiển…

* Kỹ năng mềm:

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế.

5. Ngoại ngữ

Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong giao tiếp cơ bản và các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo(tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

6. Về thái độ

Chương trình trang bị cho sinh viên những thái độ cụ thể sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn;

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

7. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành có thể công tác tại: Các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, với vai trò cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng cơ điện; các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện; các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tự động hóa, lĩnh vực điện - điện tử, lĩnh vực hội tụ điện tử - truyền thông - công nghệ thông tin.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tiếp tục học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, điện tự động hóa, điều khiển tự động, hệ thống điện…;

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên ngành sâu về kỹ thuật điện - điện tử, điện tự động hóa, điều khiển tự động, hệ thống điện…