BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG NĂM 2013

 Tên đơn vị: Trường Đại học Hải Dương 

PHẦN 1

 1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên trường: Trường Đại học Hải Dương.

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương được thành lập theo Quyết định số 1258/CP-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và được đổi tên thành Trường Đại học Hải Dương theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Địa chỉ: Giữa số 1002 - 1004 (vào trong 200m), Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- ĐT: 0320. 3860598                       Fax: 0320. 3861249   

- Website: www.uhd.edu.vn

            1.2. Hiệu trưởng:          

TS. Phạm Đức Bình                                     ĐT: 0320. 3862 127

1.3. Phó Hiệu trưởng:  

                                    Th.S - NCS Đỗ Thị Nhan                             ĐT: 0320. 3862 006

                                    Th.S - NCS Vũ Đức Lễ                                 ĐT: 0320. 3861 268  

                                    Th.S - NCS Nguyễn Thị Thúy Nga          ĐT: 0320. 3863 828  

            1.4. Chủ tịch Công đoàn cơ sở:               

Th.S Trương Thị Mai                                  ĐT: 0320. 3860598

                                                Email: p

2. Đặc điểm, tình hình:

2.1. Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính:

            Trường Đại học Hải Dương với truyền thống trên 50 năm (từ 21/9/1961) hình thành và phát triển từ 04 cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp Quản lý Kinh tế (Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Hải Hưng), Trường Cán bộ Tài chính (Sở Tài chính), Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ (Sở Lao động) và Trường Trung cấp Thương nghiệp (Bộ Nội thương). Đặc biệt với kinh nghiệm 10 năm nâng cấp đào tạo bậc cao đẳng và liên kết đào tạo bậc đại học, sau đại học với các trường đại học có uy tín; sau khi tích cực phấn đấu, đổi mới, tạo ra được nhiều bước đột phá có hiệu quả để đạt được các tiêu chí của Trường đại học, ngày 26/7/2011 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1258/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ và được đổi tên thành Trường Đại học Hải Dương theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.                                                

2.2. Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu: 01 Hiệu trưởng, 03 Phó Hiệu trưởng;

   - Các phòng, ban đơn vị trực thuộc: 12 phòng, ban; 18 khoa, tổ bộ môn; 17 trung tâm;

Tổng số cán bộ, giảng viên, viên chức, lao động là 325 người, trong đó: Cán bộ chủ chốt là 69 người; Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm bảo cả về cơ cấu lẫn chất lượng gồm 286 người với chuyên môn đa ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội; trong đó 01 Phó giáo sư (PGS), 20 tiến sỹ (TS), 21 Nghiên cứu sinh (NCS) và 150 thạc sỹ (ThS) và đang học cao học. Ngoài ra, Nhà trường đã hợp đồng với trên 20 TS, chuyên gia giảng dạy thỉnh giảng và hợp tác NCKH;

Tổ chức Đảng, đoàn thể bao gồm: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng bộ Trường:115 đảng viên); Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Nữ …; Ngoài ra còn có các tổ chức hội như: Hội Khoa học - Kỹ thuật, Chi hội Kế toán - Kiểm toán, Chi hội Việt - Nga …

2.3. Cơ sở vật chất: Đất đai, diện tích xây dựng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học:

- Cơ sở 1: Trụ sở và cơ sở đào tạo chính đến năm 2013 với diện tích đất gồm 02 ha tại Khu 8 phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

- Cơ sở 2: Đến nay đã giải phóng mặt bằng xong 14,7 ha trong tổng diện tích quy hoạch Giai đoạn đầu (2011 - 2015) là 21,7 ha tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và nằm trong quy hoạch diện tích đất xây dựng khu liên hợp thể thao, văn hoá, y tế, giáo dục ở phía Nam cầu Lộ Cương. Ngoài ra, Trường được Tỉnh giao quản lý, sử dụng và khai thác khu Ký túc xá sinh viên tập trung do tỉnh đầu tư với tổng diện tích quy hoạch 21 ha (Trong đó: Giai đoạn 1 gồm 11,2995 ha đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng) nằm sát cạnh cơ sở 2 của Trường.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Công nghệ thông tin, Điện tử - Truyền thông, Điện dân dụng, Công nghệ Nhiệt - Lạnh; Chăn nuôi, Thú y; Hành chính học; Quản trị Du lịch và Lữ hành…, cung cấp lao động cho tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận;

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội;

- Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kinh tế, kỹ thuật; đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ quan, tổ chức, xí nghiệp các doanh nghiệp trên địa bàn ...

- Xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng của Trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước;

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành, nghề Nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, tổ chức các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội;

- Thực hiện việc tuyển sinh, quản lý giáo dục, rèn luyện học sinh và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;

- Nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, thực hiện các dự án, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ theo kế hoạch do cấp trên giao, hoặc chủ động hợp tác với các viện, các trường đại học, cao đẳng, học viện, các tổ chức quốc tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật, tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, dự án... cấp Trường, cấp Tỉnh và cấp Bộ; xuất bản tập san, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo Luật xuất bản và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quá trình đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh;

- Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân: góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng quy mô đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường và chi cho các hoạt động giáo dục đồng thời bổ sung nguồn tài chính cho Nhà trường;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục; Đăng ký, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự quản lý của cơ quan kiểm định chất lượng cấp trên;

- Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Tỉnh;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp, sở, ngành liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định trong điều lệ trường đại học, cao đẳng và được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.           

PHẦN 2

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

6 THÁNG NĂM 2013

Chi tiết xem tại đây

 

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT, HỢP TÁC

 MDISDai hoc KTQD

logo-mobifone jpgNgan hang MHB

Dai hoc Quang Chau vietcombank-moi-nhat

WEBSITE LIÊN KẾTĐăng ký học tín chỉ

 

 

© 2014 Trường Đại học Hải Dương
TT-TT CNTT
Email: tinhlq@uhd.edu.vn